ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ПРОЕКТ "УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ПП''ШУМЕНСКО ПЛАТО''